David Lukman

Rojen sem leta 1967. Že kot učenec v osnovni šoli sem odkril, da imam smisel za razlaganje matematike. Že v osnovni šoli sem izvajal inštrukcije matematike, saj sem pomagal sošolcem pri reševanju domačih nalog. Sam jih sicer nisem maral delati, sem pa zelo rad reševal matematične probleme in hodil na tekmovanja iz matematike in fizike.

Po končani osnovni šoli sem obiskoval gimnazijo Šentvid (takrat se je imenovala Srednja šola za elektroniko – žal sodim v tiste generacije, ki so jih obdarili z genialno reformo imenovano “usmerjeno izobraževanje”). V srednji šoli sem imel še večji interes za matematiko kot v osnovni šoli. Še najverjetneje zato, ker so me sošolci imeli za nekoga s precej “odprto glavo” in za najboljšega matematika v razredu. To pa je bil sloves, ki ga nikakor nisem hotel zapraviti.

Pogosto smo se pred testom matematike dobili s sošolci, katerim sem razložil bistvene stvari, sam pa opravil vsaj tisto minimalno število vaj iz matematike, da sem lahko test pisal odlično. Študiral sem elektrotehniko na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Študij sem končal hitro in brez problemov. Ko pa sem končal šolanje, sem nekako ugotovil, da se v svoji stroki ne vidim in da imam dober smisel za poučevanje ter tudi za inštrukcije iz matematike, fizike,… Tako sem postal zelo dober učitelj matematike in zelo slab inženir.

Ko sem končal šolanje, sem nekaj časa učil matematiko in računalništvo v osnovni šoli. V tem času sem si tudi pridobil andragoško in pedagoško izobrazbo za poučevanje na osnovnih in srednjih šolah na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Kasneje sem bil zaposlen v podjetju Agora, kjer sem vodil tečaje uporabe računalnika.

Inštrukcije matematike Ljubljana  in inštrukcije  iz drugih predmetov že od 1997

Inštrukcije matematike izvajam od leta 1997 in se ukvarjam samo s poučevanjem. Skupaj z ženo Simono sva pomagala mnogim. Že tako solidno znanje sem v tem času bogato nadgradil. Natančno poznam učne načrte za osnovne šole, srednje šole in visoke šole ter fakultete. Sestavil sem zbirko več tisoč nalog in napisal zgibanko hitre formule. V podjetju D&S inštrukcije kakor tudi sam se trudimo razlagati jasno, enostavno in jedrnato. Kandidate pri pripravah na preizkuse znanja vodim na poti do cilja. Svoje delo imam rad, kot tudi vse tiste, ki so mi izkazali zaupanje in prišli k meni na inštrukcije matematike, inštrukcije fizike, inštrukcije elektrotehnike, inštrukcije statistike, inštrukcije kemije in inštrukcije jezikov.

Izvajamo inštrukcije matematike, fizike, kemije, statistike, nemščine, angleščine,….., skratka za vse nivoje in za vse predmete.

Živim v Ljubljani. Od leta 1996 sem poročen s Simono. Imava tri otroke.