Inštrukcije angleščine

Pri inštrukcijah angleščine dajemo poudarek  ustnemu in pisnemu izražanju iz angleščine, pripravljamo se ter vadimo za govorne nastope – javno nastopanje. Pri ponavljanju šolskih snovi preverjamo usvojeno znanje s pomočjo vaj iz delovnega zvezka in dodatne zbirke vaj ter govorne predstavitve.

Nudimo vam:

 

osnovna-sola-1

Inštrukcije angleščine za osnovno šolo

Pri inštrukcijah angleščine dajemo velik poudarek na ustno izražanje, vadimo pravilno izgovorjavo in z učinkovito uporabo slovarja širimo besedni zaklad. Pri ponovitvi šolskih lekcij preverimo osvojeno znanje s pomočjo reševanja vaj iz delovnega zvezka in sodobne zbirke vaj ter govorne predstavitve. Inštrukcije angleščine pogosto popestrimo s primeri vsakdanje rabe angleščine. Veliko poudarka dajemo tudi na angleške čase, ki velikim povzorčajo težave. Angleški časi so ob naši razlagi enostavni in jih ni težko osvojiti v kratkem času.

 

srednja-sola-1

Inštrukcije angleščine za srednjo šolo

Pri inštrukcijah angleščine dajemo prednost:

 • enostavni in temeljiti razlagi slovničnih pravil (angleški časi), ki jih utrdimo z raznolikimi vajami,
 • konverzaciji (govoru), pri kateri sproti preverimo osvojeno znanje,
 • individualnim inštrukcijam, ki posamezniku omogočijo kakovostno pripravo na kontrolne naloge, ustno preverjanje znanja in izpite.

Med inštrukcije angleščine za obravnavana poglavja angleške slovnice sodi:

 • inštrukcije angleških časov (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Future Simple, Going to Future, Future Continuous, Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous),
 • inštrukcije pomožnih glagolov (Auxiliary Verbs),
 • inštrukcije za modalne glagole (Modal Verbs),
 • frazni glagoli (Phrasal Verbs),
 • pogojni odvisniki (Conditional Clauses),
 • oziralni odvisniki (Relative Clauses),
 • inštrukcije časovnih odvisnikov, ki se nanašajo na prihodnost in preteklost (Adverbial clauses relating to future and past),
 • inštrukcije nedoločniških odvisnikov (Infinitive Clauses),
 • glagolnik, nedoločnik, goli nedoločnik (Gerund, Infinitive and Bare Infinitive),
 • trpnik (Passive Voice),
 • posredne vprašalne povedi (Indirect Questions),
 • inštrukcije odvisnega govora (Reported Speech),
 • besedotvorje (Word Formation),
 • zveza večih samostalnikov (Nouns in groups),
 • pridevniki v povezavi s predlogi (Prepositional Phrases),
 • stalne besedne zveze (Word Pairs).

 

Pokličite nas na 041 749 561 ali nam pa pišite na info@dsinstrukcije.si. Naši prijazni inštruktorji se bodo potrudili, da vam inštrukcije angleščine odprejo pot do trdnega znanja angleščine.

 

5/5

Tri leta poprej sem obiskoval različne izvajalce inštrukcij poslovne matematike, vendar nikoli nisem dosegel željenega rezultata. Ko pa sem prišel k Simoni in Davidu, se je z dobro in kvalitetno razlago ter trdim delom hipoma obrnila. Zelo sem zadovoljen, ker sta mi lahko pomagala.

 

Inštrukcije matematike

Matematika
Poslovna matematika
Finančna matematika
Linearna algebra
Tehniška matematika

Inštrukcije statistike

Statistika
Verjetnost
Stohastični procesi
SPSS in Excel
Pomoč pri diplomah

Inštrukcije fizike

Fizika
Tehnološki procesi

Inštrukcije elektrotehnike

Osnove elektrotehnike
Osnove nelinearnih elementov
Diskretne strukture

Inštrukcije kemije

Kemija
Anorganska kemija
Organska kemija
Analizna kemija
Fizikalna kemija