Inštrukcije nemščine

Inštrukcije nemščine so velik poudarek ustnemu izražanju, vadimo pravilno izgovorjavo in z učinkovito uporabo širimo besedni zaklad učenca, ki je temelj za kakovostne inštrukcije nemščine. Pri ponavljanju šolskih lekcij preverjamo usvojeno znanje s pomočjo vaj iz delovnega zvezka in dodatne literature ter govorne predstavitve predmeta nemščina. Inštrukcije iz nemščine popestrimo s primeri vsakdanje rabe jezika.

 

srednja-sola-1

Inštrukcije nemščine za osnovne in srednje šole

Pri inštrukcijah nemščine dajemo prednost:

 • enostavni in temeljni razlagi slovničnih struktur, ki jih utrdimo s praktičnimi primeri;
 • konverzaciji, pri kateri sproti preverjamo usvojeno znanje;
 • individualnim inštrukcijam, ki posamezniku omogočijo kvalitetno pripravo na kontrolne naloge, ustno preverjanje znanja in izpite iz nemščine.

Med obravnavana poglavja iz nemške slovnice sodijo:

 • inštrukcije glagolskih časov (Tempus: Praesens, Perfekt, Praeteritum, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II, );
 • glagolski način (Modus: Konjuktiv I, Konjuktiv II, Imperativ);
 • inštrukcije pomožnih glagolov (Hilfsverben);
 • modalni glagoli (Modalverben);
 • povratni glagoli (Reflexive Verben);
 • člen samostalnika (Artikel);
 • sklanjatve samostalnika (Deklinationen-Substantiv);
 • sklanjatve pridevnika (Adjektivdeklinationen);
 • stopnjevanje pridevnika (Steigerung des Adjektives);
 • zaimki (Pronomen);
 • prislovi (Adverbien);
 • predlogi (Praepositionen);
 • odvisniki (Nebensaetze, Nebensaetze mit ‘dass’):
 • vzročni odvisnki (Kausalsaetze);
 • pogojni odvisniki (Konditionalsaetze);
 • namerni odvisnik (Finalsaetze);
 • oziralni odvisniki (Relativsaetze);
 • Inštrukcije časovnih odvisnikov (Temporalsaetze); …
 • nedoločniški stavek (Infinitivsaetze: Infinitiv mit ‘zu’);
 • trpnik (Passiv);
 • Inštrukcije posredne vprašalne povedi (Indirecte Fragesaetze);
 • inštrukcije odvisnega govora (Indirekte Rede);
 • inštrukcije besedotvorja (Wortbildung).

 

Odločite se za inštrukcije nemščine pri podjetju D&S Inštrukcije. Z našo pomočjo boste nemški jezik ne le obvladali, temveč tudi vzljubili. Pokličite nas na 041 749 561 ali nam pa pišite na info@dsinstrukcije.si.

5/5

Z nemščino sem imela vedno probleme, najbolj s časi. Snov nemščine pri Davidu so mi razložili tako enostavno, da sem takoj bila boljša od večine svojih sošolcev. Inštrukcije so me rešile popravca. Res hvala!

 

Inštrukcije matematike

Matematika
Poslovna matematika
Finančna matematika
Linearna algebra
Tehniška matematika

Inštrukcije fizike

Fizika
Tehnološki procesi

Inštrukcije statistike

Statistika
Verjetnost
Stohastični procesi
SPSS in Excel
Pomoč pri diplomah

Inštrukcije elektrotehnike

Osnove elektrotehnike
Osnove nelinearnih elementov
Diskretne strukture

Inštrukcije kemije

Kemija
Anorganska kemija
Organska kemija
Analizna kemija
Fizikalna kemija