Inštrukcije poslovne matematike

Inštrukcije poslovne in finančne matematike so na voljo za srednje šole in za fakultete. Snov, ki jo je treba znati na enih in drugih je podobna, razlike so predvsem v zahtevnosti nalog in nekaterih podrobnostih.

srednja-sola-1

Inštrukcije poslovne matematike za srednje šole

Na srednjih šolah je poleg poslovne matematike poznan izraz trgovinsko računstvo, na fakultetah pa je poslovna matematika pogosto v kombinaciji s statistiko in/ali linearnim programiranjem.

Na srednjih šolah je več predmetov, kjer se učijo več ali manj iz poglavja poslovne matematike. Pri vseh takih predmetih pripravljamo na teste in popravne izpite ter sprotno preverjanje in utrjevanje znanja. Nudimo vam inštrukcije iz poslovne matematike za naslednje predmete:

 • poslovna matematika I
 • poslovna matematika II
 • trgovinsko računstvo I in II

univerza-1

Inštrukcije iz poslovne matematike za visoke šole in fakultete

Včasih je poslovna matematika samostojen predmet, včasih pa del izpita iz matematike ali kakšnega drugega predmeta. Ne glede na predmet in obseg snovi naše učence pripravljamo na kolokvije in izpite.

Običajno je potrebno obvladati naslednja poglavja:

 • poglavja iz poslovne matematike I za srednje šole
 • navadni in obrestno obrestni račun
 • upoštevanje inflacije
 • periodične denarne tokove
 • kredite in amortizacijo

Navajamo kratek pregled poglavij, ki pridejo v poštev tako na srednjih šolah kot fakultetah:

 • sorazmerja
 • sklepni račun (enostavni in sestavljeni)
 • verižni račun
 • razdelilni račun (enostavni in sestavljeni)
 • procentni račun
 • zmesni račun (enostavni in sestavljeni)
 • povprečni račun
 • trgovinska kalkulacija
 • menični račun
 • tekoči račun
 • navadni obrestni račun
 • obrestno obrestni račun
 • obresti ob pogostejši kapitalizaciji
 • načelo ekvivalence glavnic
 • dekurzivno in anticipativno obrestovanje
 • periodične vloge in dvigi
 • obračun kredita, amortizacijski načrt
 • upoštevanje inflacije, efektivna obrestna mera
 • vrednotenje investicij, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa

Včasih je potrebno znati tudi probleme iz optimizacije v ekonomiji, kar sicer spada pod mikroekonomijo: računanje elastičnosti, določanje optimalne cene,…Včasih je v izpitih poleg poslovne matematike tudi statistika in linearno programiranje, najdejo pa se tudi problemi z drevesom odločanja in še čim.

Inštrukcije poslovne matematike izvajamo za vse stopnje. Naši strokovno podkovani inštruktorji bodo poskrbeli, da bo poslovna matematika postala zanimiva, vi pa boste na testih in izpitih brez težav dosegali lepe ocene.

5/5

Čeprav sva oba sovražila matematiko v šoli, sva se vedno veselila inštrukcij iz matematike pri Davidu. Učenje namreč prilagodi vsakemu posamezniku, snov razloži na preprost način in med urami kmalu ugotoviš, da v bistvu zmoreš. In kmalu sam pri sebi postaviš višje cilje, kot je le zadostnih 50%. Tudi med vročimi poletnimi dnevi, ko sva oba sanjala o morju in brezskrbnosti, sva se skupaj zabavala pri Davidovi matematiki …

 

Inštrukcije fizike

Fizika
Tehnološki procesi

Inštrukcije statistike

Statistika
Verjetnost
Stohastični procesi
SPSS in Excel
Pomoč pri diplomah

Inštrukcije elektrotehnike

Osnove elektrotehnike
Osnove nelinearnih elementov
Diskretne strukture

Inštrukcije kemije

Kemija
Anorganska kemija
Organska kemija
Analizna kemija
Fizikalna kemija

Inštrukcije jezikov

Jeziki
Slovenščina
Angleščina
Nemščina
Francoščina