Inštrukcije jezikov

Pri inštrukcijah jezikov dajemo poudarek  ustnemu in pisnemu izražanju, pripravljamo se ter vadimo za govorne nastope v šoli – javno nastopanje. Pri ponavljanju šolskih snovi preverjamo usvojeno znanje s pomočjo vaj iz delovnega zvezka in dodatne zbirke vaj ter govorne predstavitve.

Pri inštrukcijah tujih jezikov dajemo prednost:

  • enostavni in temeljiti razlagi slovničnih pravil, ki jih utrdimo z raznolikimi vajami,
  • konverzaciji (govoru), pri kateri sproti preverimo osvojeno znanje,
  • individualnim inštrukcijam, ki posamezniku omogočijo kakovostno pripravo na kontrolne naloge, ustno preverjanje znanja in izpite.

Inštrukcije slovenščine nudimo v naslednjih primerih:

  • pomoč pri testih in izpitih;
  • pomoč pri pripravi esejev, seminarskih nalog in drugih besedil;
  • priprava na zaključni izpit ;
  • priprava na maturo.